ಕಥೆ

ದುರಾಸೆಯ ಇಲಿ ಕಥೆ ಓದಿ

ದುರಾಸೆಯ ಇಲಿ ಕಥೆ ಓದಿ

ದುರಾಸೆಯೇ.? ಮುಂದೈತೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ

ಒಂದು ಇಲಿಯು ಜೋಳದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋಳವನ್ನು ತಿನ್ನತೊಡಗಿತು.

ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದು ಮೊಲವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಿಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ, “ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀನು ಈ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?”

“ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೋಳವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಇಲಿ ವಿವರಿಸಿತು.

ಮೊಲವು “ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಗ್ಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊಲವು ನಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ದೂರ ಹೋಯಿತು.

ಇಲಿಯು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಿತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಗ್ಗಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿತು. ಅದು ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಅದು ಜೋಳವನ್ನು ತಿಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.

ಜೋಳ ತಿಂದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ , “ಓಹ್! ನಾನು ನಾಳೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು.

ಬೆಕ್ಕು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಹೋಕನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಲಿಯನ್ನು ತಿಂದಿತು.

🖊️ಸಂಗ್ರಹ🖋️
ಡಾ.ಈಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.
📞 – 9341137882

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button