ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

7th PAY commission ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ 96 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

7th PAY commission ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ 96 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ

ನವದೆಹಲಿಃ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಡ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸ‌ರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ 2.57 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ವಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಜು 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಂಪರ್ ವೇತನ‌ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button