ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ, ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆ.? ಮುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು.?

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ, ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆ.? ಮುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು.?

ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೇ ಎಂದು ಅವರ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಉಳಿದವರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಂತರ ನಗುತ್ತಾ “ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಡಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

🖊️ಸಂಗ್ರಹ🖋️
ಡಾ.ಈಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.
📞 – 9341137882.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button