ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

SSLC ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

SSLC ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರಃ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ…

ಕನ್ನಡ -8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೋನೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್- ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ದಿಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಾಠಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್, ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿ- ದುನಿಯಾ ಮೆ ಪಹಲಾ ಮಕ್ಕಾನ್, ರೋಬೋಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್-ಶಕಿತ್ ಪಠ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ- 3 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು, 4 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜೀವಿಗಳೂ ಹೇಗೆಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ- 10 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ 5 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ 4 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಣಿತ – 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, 9 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹು ಪದೋಕ್ತಿಗಳು, 14 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button